Bilda bolag utomlands

Många lockas av tanken av att starta ett bolag utomlands. Kanske för att ta till vara på affärsmöjligheter eller för att eventuellt kunna planera företagets utdelning till dess ägare på annat sätt än vad svensk lag ger möjlighet till. Att starta utlandsbolag kan vara olika svårt beroende på i vilket land man vill bilda bolaget. Bolagsspecialisten delar med sig av tips och råd inför bildandet av ett bolag utomlands.

Hur går jag tillväga för att bilda bolag utomlands?

Du kan i princip bilda bolag i vilket land som helst i världen, helt lagligt. Hur man går tillväga skiljer sig från land till land och det är många saker att ta hänsyn till innan man väljer vilket land man vill bilda sitt bolag i. Det är så att säga skillnad på att bilda bolag utomlands och att bilda bolag utomlands. En tumregel är att undvika de fattigaste länderna där korruption kan vara utbredd. Det är svårt att etablera och driva ett företag i sådana miljöer, speciellt om man inte är bosatt i landet och har erfarenhet och full insikt i hur landet fungerar. Men det finns självklart många fördelar med att bilda ett bolag utomlands, så länge man väljer rätt land.

Fördelar med att bilda utlandsbolag

Fördelen som många tänker på i och med att bilda ett utlandsbolag är att man kan undvika att betala så hög skatt som det är i Sverige. Det handlar om att man kan planera hur man vill ta ut pengarna från bolaget. Men fördelarna med att bilda ett bolag utomlands kan självklart också handla om att ta tillvara på affärsmöjligheter i länder som kanske inte har kommit lika långt inom något område som Sverige. Kanske finns det även en tanke om att någon gång flytta utomlands och ha ett redan etablerat företag att arbeta i. Vilken anledning som än ligger bakom beslutet att bilda ett bolag utomlands krävs det en hel del kunskap om landet i fråga och dess lagstiftning kring bolagsbildande.

Vad kostar det att bilda bolag utomlands?

Det är skillnad på vad det kostar att bilda bolag utomlands beroende på vilket land man bildar bolaget i. Därför är det svårt att säga något alls om vad det kostar att bilda ett bolag utomlands på egen hand. Genom Bolagsspecialisten kan du dock beställa ett offshorebolag till en fast kostnad, summan skiljer sig dock beroende på vilket land det är bolaget ska startas i.

Starta lagligt offshorebolag

Låt oss hjälpa dig

Köpa bolag utomlands

Självklart är det möjligt att köpa ett befintligt bolag utomlands. Viktigt är då att ha koll på landets regler och lagar för överlåtande och drift av verksamhet i landet. I vissa länder krävs det att den som tar över en verksamhet är skriven i landet, vilket kan göra det svårare att köpa ett bolag i dessa länder. Säkrast är att ta hjälp av någon med erfarenhet av att köpa bolag utomlands för att undvika bakslag och eventuella problem i kontakten med myndigheter i landet.

Vad bör man undvika för att följa lagar och regler?

Självklart ska du se till att följa de lagar och regler som finns i respektive land ditt företag verkar inom. Att tänka på är också att det är skillnad på att bilda ett bolag som ska bedriva verksamhet i det aktuella landet det startas i eller om tanken är att bedriva verksamhet i Sverige från ett annat land.

Det kan dock vara svårt att hålla koll på alla lagar och regler i både Sverige och det land du startar företaget i, därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av någon som har kunskap och erfarenhet av att bilda utlandsbolag. Bolagsspecialisten har hjälpt många att bilda bolag, både i Sverige och utomlands, vilket gör att vi har kunskapen som krävs för att starta ett bolag som följer lagar och regler. Ska företaget bedriva verksamhet i Sverige behöver det oftast registreras hos Skatteverket i Sverige och följa den svenska lagstiftningen kring bolag, det kan dock skilja på bolag med eller utan driftställe i Sverige.

Utländskt bolag med och utan fast driftställe i Sverige

Vad det gäller svenska lagar och regler så är det skillnad på företag med eller utan ett så kallat driftställe. Ett fast driftställe är någon slags permanent plats varifrån affärsverksamheten utgår ifrån i Sverige. Skillnaderna består till exempel i att ett företag utan driftställe i Sverige inte har någon skyldighet att betala inkomstskatt i Sverige. Ett företag som har arbetskraft i Sverige har skyldighet att betala arbetsgivaravgift i Sverige, företaget kan dock komma överens med personalen om att de själva ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter, ett så kallat socialavgiftsavtal ska då upprättas. Betalar inte arbetstagaren är det återigen arbetsgivarens ansvar att betala arbetsgivaravgifterna. Personal utsänd från ett annat land behöver företaget vanligtvis inte betala arbetsgivaravgifter för.

Vad är offshorebolag?

Ett offshorebolag är ett holdingbolag som har sitt säte i ett land, ofta ett land med låg skatt, i vilket grundaren inte bor. Offshore innefattar enligt Internationella valutafonden alla de regler kring service som banker och andra som har med ekonomi och finansiering att göra erbjuder personer som driver företag i ett land de inte bor i. Ett holdingbolag i sin tur är ett bolag vars syfte är att äga aktier i ett eller flera andra bolag.

Starta offshorebolag lagligt

Att starta ett offshorebolag är lika lätt eller svårt som att starta vilken typ av bolag som helst i ett annat land. Det är med andra ord skillnad på tillvägagångssättet och kostnaden beroende på i vilket land du vill starta offshorebolaget. Bolagsspecialisten kan dock hjälpa dig till en fast kostnad, precis som med andra typer av bolag utomlands. Vi har erfarenhet och kompetens att genomföra bildandet av ett offshorebolag på ett korrekt och lagligt sätt.

Bolagsspecialisten bildar bolag utomlands åt dig

Bolagsspecialisten erbjuder en mängd tjänster runt bolagsbildning både i Sverige och utomlands. Våra styrkor är:

  • Kompetent service kring bildande av bolag
  • Tryggheten i att vi har sekretess om allt som rör våra kunder
  • Högt förtroende som resulterar i flera återkommande kunder

Beställ / Kontakt

Adress och Telefonnummer

Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
08-12 44 14 10
072-160 23 11
info@bolagsspecialisten.se
Mån-Fre: 9.00-17.00

Vad är ett offshorebolag