Bevis och intyg på engelska i Bollagsspecialisten

Bevis och intyg på engelska i Bollagsspecialisten

Bevis och intyg på engelska i Bollagsspecialisten

Vid kontakt med företag eller myndigheter utanför Sverige kan du behöva ett bevis eller intyg på engelska.

Hos oss kan du beställa registreringsbevis på engelska för samtliga företags- och föreningsformer.

Vi förser våra intyg och bevis på engelska med sigill, stämpel och en handläggares underskrift i original. OBS: Det gäller inte registreringsbevis beställda i Sök företagsfakta. De framställs elektroniskt och saknar därför sigill, stämpel och underskrift.

Utöver registreringsbevis har vi även ett antal andra bevis och intyg på engelska som kan underlätta dina internationella kontakter.

Apostille

Om du behöver en apostille på ett dokument kontaktar du en notarius publicus.

En apostille-stämpel är ett intyg om att en namnteckning, ett sigill eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast notarius publicus som har behörighet att utfärda apostille-stämpel.

Legalisering

Om du behöver en legalisering av ett dokument kontaktar du Utrikesdepartementet.

En legalisering innebär att Utrikesdepartementet (Juridiska expeditionen på Regeringskansliet) intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.