Bankintyg – för dig som är bankanställd

Bankintyg – för dig som är bankanställd

Bankintyg – för dig som är bankanställd

När någon ska starta ett aktiebolag behöver vi få in ett bankintyg. Detta gäller när aktiekapitalet ska betalas in i pengar. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt på ett särskilt konto som stiftarna har öppnat. Detsamma gäller när aktiekapitalet ska ökas genom nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner som ska ske med kontanter.

Vem kan utfärda bankintyg?

Bankintyg kan utfärdas av

 • en bank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • ett kreditmarknadsföretag inom EES
 • ett kreditinstitut inom EES.

Bankintyg vid nybildning av aktiebolag

Ett bankintyg ska vara i original med bankens namn och telefonnummer. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två banktjänstemän samt innehålla namnförtydligande för dessa.

Intyget bör även innehålla bankens stämpel och organisationsnummer.

Bankintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • insatt belopp
 • att beloppet är betalning för aktier i ett aktiebolag som är bildat eller ska bildas
 • företagsnamnet, till exempel ”Extravagansa mode AB under bildande” (enligt det första förslaget till företagsnamn i anmälan om nyregistrering)
 • vilket datum beloppet betalades
 • kontonummer för det konto där betalningen för aktierna sattes in
 • om uttag har skett och i så fall när det först skedde.

Om någon del av aktiekapitalet inte ska betalas kontant utan med apportegendom, ska bankintyget bara omfatta den delen som betalas kontant. Hur betalning ska ske ska stå i stiftelseurkunden.

Om det är bestämt i stiftelseurkunden att ett högre belopp ska betalas än aktiekapitalet kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Skriva under och skicka in bankintyget

Elektroniskt bankintyg

När företagaren använder e-tjänsten på verksamt.se för att anmäla sitt nya aktiebolag lämnar du som bankanställd bankintyget direkt i e-tjänsten. Du skriver under med din e-legitimation. Det räcker att en banktjänsteman skriver under. Samma sak gäller om anmälan kommer in via e-tjänsten Företagsärenden för ombud. Du kan läsa mer om de tekniska förutsättningarna för elektroniska bankintyg i menyn.

Bankintyg på papper

Ett bankintyg på papper ska vara underskrivet av två bankanställda. Detta gäller de bankintyg som är utfärdade i Sverige.

Hit ska du skicka bankintyget

Oavsett vem som skickar in bankintyget är det viktigt att det tydligt framgår till vilken bolagsbildning som det hör. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget är det extra viktigt att du i bankintyget skriver det företagsnamn som står som det först föreslagna företagsnamnet i anmälan.

Bankintyg vid nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner

Ett bankintyg ska vara i original med bankens namn och telefonnummer. Om intyget utfärdats av ett svenskt bankinstitut ska det vara underskrivet av två banktjänstemän samt innehålla namnförtydligande för dessa.

Intyget bör även innehålla bankens stämpel och organisationsnummer.

Bankintyget ska innehålla följande uppgifter:

 • insatt belopp
 • aktiebolagets registrerade företagsnamn och organisationsnummer
 • att betalningen gäller för nyemission,  utgivande av konvertibler eller aktieteckning på grund av teckningsoptioner.

Vid nyemission får intyget inte vara äldre än emissionsbeslutet.

Om någon del av aktiekapitalet inte ska betalas kontant utan med apportegendom, ska bankintyget bara omfatta den delen som betalas kontant. Hur betalning ska ske ska stå i emissionsbeslutet.

Om det är bestämt i emissionsbeslutet att ett högre belopp ska betalas än ökningen av aktiekapitalet kallas den överskjutande delen överkurs. I så fall ska beloppet i bankintyget omfatta även överkursen.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i det belopp som ska betalas för aktierna.

Hur skickas bankintyget?

Bankintyget ska skickas in på papper. Två banktjänstemän ska skriva under intyget om det är utfärdat av en svensk bank.

Oavsett vem som skickar in bankintyget är det viktigt att det tydligt framgår till vilken nyemission som det hör. Om inte anmälan skickas in tillsammans med bankintyget är det extra viktigt att du i bankintyget skriver företagsnamn och organisationsnummer.

Publika aktiebolag

Om inbetalningen ska göras till ett publikt aktiebolag kan bankintyget ersättas av ett revisorsintyg om att beloppet betalats in till bolaget.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.