Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning

Avdrag för dubbel bosättning

Om du har flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad, kan du i vissa fall få avdrag för dubbel bosättning. Avståndet mellan den gamla bostaden och den nya arbetsorten måste överstiga 50 km. Avdraget kan bara göras i inkomstslaget tjänst.

Tidsgränser

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Avdragsbelopp

Om du uppfyller förutsättningarna kan du få avdrag för den faktiska ökningen av bostadskostnaden plus ökade levnadskostnader. Avdrag för ökade levnadskostnader kan endast göras under den första månaden av den dubbla bosättningen.

Avdraget för ökade levnadskostnader är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och småutgifter eller ett schablonavdrag för varje hel dag som är förenad med övernattning. För beskattningsåret 2017 är detta schablonbelopp 66 kr per dag (2018: 69kr/dag).

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.