Årsredovisning för olika bolagsformer

Årsredovisning för olika bolagsformer

Årsredovisning för olika bolagsformer

Ett företags räkenskaper sammanfattas vid räkenskapsårets slut i en årsredovisning.

Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser för hur en årsredovisning ska upprättas och offentliggöras. Den måste följa gällande redovisningsprinciper. Dessa är: fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

De flesta bolagsformer omfattas av årsredovisningslagen men reglerna ser lite olika ut beroende på om du har enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Årsredovisningen skickas in till Bolagsverket efter räkenskapsårets slut.

Handelsbolag behöver oftast inte skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Undantaget är om en juridisk person är delägare eller om det är ett större företag.

Har du en enskild firma behöver du i de flesta fall inte skicka in en årsredovisning till Bolagsverket, om inte verksamheten räknas som större företag.

Driver du aktiebolag måste du skicka in en årsredovisning vid räkenskapsårets slut. Det gäller även aktiebolag som inte haft någon verksamhet under året. Det är viktigt att skicka in årsredovisningen i tid, då det annars tillkommer en förseningsavgift.

Årsredovisningen måste skickas in i original per post. Läs mer på Bolagsspecialisten hemsida om vilka regler och handlingar som måste ingå.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.