Arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaravgifterna

Arbetsgivaravgifterna

LÖRDAG 5 AUGUSTI  |  AV DAVID ANDERSSON  |  POSTAT I KUNSKAP

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du betala? Här reder jag ut begreppet och förklarar vad som gäller.

Vad är arbetsgivaravgifter?
Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. I den ingår försäkringar och bidrag till barnfamiljer, till sjuka, till personer med funktionsnedsättning, samt pensioner och stöd till äldre och efterlevande. Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter.

Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som du som arbetsgivare betalar för dina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut.

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) infördes den 1 januari 2017 för dig som har enskild firma och som anställer din första medarbetare. Läs mer om det på Skatteverket.

 

Sammanställning av lagstadgade arbetsgivaravgifter 2017:

  • Föräldraförsäkringsavgift 2,6 procent

Föräldrarpenningen och kostnader i samband med den.

 

  • Arbetsskadeavgift 0,3 procent

Arbetsskadeförsäkringen som går till personer som blivit sjuka eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete.

 

  • Arbetsmarknadsavgift 2,64 procent

Bland annat arbetslöshetsförsäkring, aktivitetsstöd och kostnader enligt lönegarantilagen.

 

  • Ålderspensionsavgift 10,21 procent

Bidrar till Sveriges ålderspensionssystem.

 

  •  Efterlevandepensionsavgift 1,17 procent

En pension som betalas ut till familjen till en person som har gått bort.

 

  • Allmän löneavgift 9,65 procent

Skatt på lön, ej kopplad till några förmåner i socialförsäkringssystemet.

 

  • Sjukförsäkringsavgift 4,85 procent

Bland annat sjukpenning, sjuklön, sjukersättning, graviditetspenning och rehabilieringspenning.

 

· Summa: 31,42 procent

 

Är den anställdes månadslön 25 000 kronor betalar du som arbetsgivare 7 855 kronor i arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

 

För en anställd som fyllt 65 år fortsätter arbetsgivaren att betala in arbetsgivaravgifter året ut. Från och med januari året därefter betalas en lägre arbetsgivaravgift på 16,36 procent.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.