Apportegendom med Bolagsspecialisten

Apportegendom  med Bolagsspecialisten

Apportegendom med Bolagsspecialisten

Apportegendom är andra tillgångar än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier.

När ett aktiebolag bildas kan du betala aktier med pengar eller egendom (apportegendom). Betalar du aktierna med apportegendom innebär det att du för över egendom till företaget, exempelvis en bil eller en fastighet, som betalning för dina aktier.

Det måste stå i stiftelseurkunden att detta är tillåtet för att det ska vara okej. All egendom måste föras över till företaget innan det registreras hos Bolagsspecialisten.

En auktoriserad eller godkänd revisor ska skriva ett yttrande om betalningen. I yttrandet ska det framgå:

  • vilken typ av egendom det rör sig om, exempelvis en lastbil eller en fastighet
  • att all egendom förts över till företaget
  • att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget
  • att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för företaget
  • vilken metod som använts för att värdera egendomen
  • om det var några svårigheter med att värdera egendomen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.