Till arkiv

Aktiekapitalet sänks till 25 000 år 2020

Kravet på aktiekapital sänks till 25 000 år 2020

Nu är det bestämt att från och med den 1 januari 2020 så sänks det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag till 25 000 enligt Bolagsverket. Detta beslutade riksdagen i november 2019.

Starta aktiebolag med 25000 i aktiekapital

För att du ska kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat den 1 januari 2020 och framåt. Det går inte att förbereda starten av aktiebolaget tidigare än så. För aktiebolag bildade före det gäller de gamla reglerna för aktiekapital, alltså lägst 50 000 kronor. För befintliga aktiebolag med 50.000 kronor i aktiekapital blir det möjligt att minska aktiekapitalet. Då måste beslut om minskning bestämmas på en bolagsstämma. När beslutet sedan är fattat så registreras det hos Bolagsverket.

Varför sänka kravet på aktiekapital till 25000?

Anledningen till att aktiekapitalet sänks är att det ska bli enklare att bilda aktiebolag för den som vill starta företag. En annan tanke bakom att sänka aktiekapitalet till 25 000 år 2020 är för att följa andra EU-länder vad gäller aktiekapitalets storlek i aktiebolag.

aktiekapital 25000

Vi som hjälper dig med bolagsförmedling

Tom Wickström

Oliver Svensson


Jag vill veta mer om att köpa aktiebolag!