Aktiebolag

Tom Wickström

VD

Aktiebolag – starta

Vi på Bolagsspecialisten arbetar med att köpa och sälja aktiebolag. På den här sidan får du råd och tips samt svar på vanliga och återkommande frågor om aktiebolag. Vi ger dig då också svar på vad skillnaden mellan ett vanligt Lagerbolag och vad ett aktiebolag med historik är.

Vad är ett Aktiebolag?

Aktiebolag är en ursprungligen en engelsk bolagsform, Public limited company som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett insatskapital, så kallat aktiekapital för att få registreras och startas upp.

Hur fungerar ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats.

Jag vill veta mer om aktiebolag!

  Varför starta ett aktiebolag med oss?

  Flygande start

  Ditt bolag är redo fullt ut från dag 1 med F-skatt, moms och eget bankkonto.

  Trovärdighet

  Ett bolag med tidigare historik skapar direkt helt andra möjligheter sett till trovärdighet, kapitalisering och förbättrade möjligheter vid nya affärsrelationer.

  Rätt historik

  Med hundratals genomförda uppdrag i ryggen, hittar vi rätt bolag med historik som passar just din affärssituation och behov.

  Vi hjälper dig med ditt aktiebolag

  Carl Filip Aranin

  Carl Filip Aranin

  BOLAGSFÖRMEDLING

  Joakim Franzén

  Joakim Franzén

  BOLAGSFÖRMEDLING

  28,7

  MSEK, Omsättning 2022

  4.9/5

  Aktuell Google Rating

  1021

  Affärer 2022

  8

  Anställda

  Några av våra nöjda kunder

  ”Snabbavvecklade ett AB på nolltid tack vare Bolagsspecialisten. Riktigt trevligt bemötande, supersnabb handläggning och bra pris.”

  Tom Lindhé

  GRANNSÄMJA AB

  ”Väldigt snabb och bra service. Blev en mycket smidig lösning för oss att anlita Bolagsspecialisten.”

  Jessica Hansson

  BRUNNA TEKNIK AB

  ”Bästa servicen. Smidigt och tryggt bemötande. Alltid tillgänglig vid frågor. Bra support och återkoppling.”

  Emil Chandorkar

  ESPLUND HOLDING AB

  ”Bra, snabb och korrekt service! Uppskattat!”

  Lauri Pesonen

  CALH AB

  ”Snabb affär utan krångel. Rekommenderas!”

  Fredrik Karlsson

  AMEME AB

  “Jag är oerhört imponerad över hur smidig hela processen varit. Ärendet hanterades snabbt och effektivt, med ytterst skicklighet och kompetens.”

  Lucky Dev

  RESTAURANG NIRVANA AB

  Så här går processen till

  Köpeavtal & signering

  Vi skickar ut ett köpeavtal som ni granskar och signerar.

  Bolagsuppgifter & betalning

  Ni skickar in kompletta bolagsuppgifter och betalar aktiebolaget.

  Tömning av konton

  Vi tömmer aktiebolagets eventuella bankkonto och skattekonto.

  Aktiebolaget redo

  När alla ändringar på Bolagsverket gått igenom är aktiebolaget redo.

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

   Måste jag sätta in pengar i bolaget då jag startar ett aktiebolag?

   När du startar ett aktiebolag ska du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. En revisor måste värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. 

   Vad är en juridisk person?

   En juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och även ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ta på sig skulder. En juridiska personen kan också uppträda som part i en domstol.

   Måste aktiebolag ha en styrelse, vd och revisor?

   Aktiebolaget ska ha en styrelse. Det måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant i styrelsen i aktiebolag. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Tänk på att det kan är bra för företaget att ha en styrelse med erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter. Det gynnar också dig direkt då din rejting hos banker och finansbolag ska utvärdera dig som bolag. Se till att dina styrelsemedlemmar alltid har bra trackreckord och inga tidigare betalningsanmärkningar , det kan dra ner dina värden istället.

   Privata aktiebolag kan ha en verkställande direktör (vd) men det är inget lagtstadgat krav på det. Endast Publika aktiebolag har som krav att ha en vd. När aktiebolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen. 

   Revisorn ska granska aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.  

   Vad är publika aktiebolag?

   Ett publikt aktiebolag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Alla övriga kallas privata aktiebolag. I ett publikt aktiebolag säljs aktier på den öppna marknaden. I ett publikt aktiebolag är aktiekapitalet mint 500 000 kr eller mer.

   Utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

   Större aktiebolag ska ha arbetstagarrepresentanter i styrelsen. Det gäller bland annat företag som har mer än 25 anställda. Det är facket som utser arbetstagarrepresentanter.   

   Måste man hålla bolagsstämma varje år?

   Alla aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år. Bolagsstämman beslutar bland annat om årsredovisningen och hur företagets vinst eller förlust ska disponeras. Aktieägarna kan påverka aktiebolaget på bolagsstämman, där de väljer bolagets styrelse och eventuellt revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

   Hur startar man ett aktiebolag?

   Nedan får du ett antal länkar till hur du snabbast möjligast kommer igång med antingen ett lagerbolag eller ett aktiebolag med historik. 

   Lagerbolag – Aktiebolag med historik

   Kan man köpa ett färdigt aktiebolag med F skatt och moms?

   Hos oss på Bolagsspecialisten kan du köpa ett aktiebolag med affärshistorik. Det är ett redan färdigt aktiebolag med bank, F-skatt och moms. Historiken i aktiebolaget ger dig från start bättre kreditvärdighet, du kommer snabbt igång med ditt organisationsnummer och kan direkt fokusera på bolagets kärnverksamhet.

    

   Hur ser processen ut om jag själv vill starta ett aktiebolag?

   Nedan hittar du en beskrivning vilka steg som tas för att registrera Aktiebolag.

   1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

   Du som startar ett aktiebolag kallas stiftare. Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag. Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund . Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning . I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

   På verksamt.se hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja företagsnamn .

   2. Teckna och betala aktier dina aktier

   Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

   Du kan betala aktier genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag. I Sverige sänkte man aktiekapitalet till 25 000 kronor för att stimulera mer företagande. Närmare bestämt den 28 november 2019 beslutade riksdagen att från och med 1 januari 2020 är det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000 kronor.

   3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver 

   Din bank ordnar de banktjänster du som företagare behöver. De ska också ta fram ett bankintyg på svenska som du ska skicka till Bolagsverket. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. När du använder vår e-tjänst på verksamt.se för att starta aktiebolaget, ska banken lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation.

   4. Skriv under stiftelseurkunden

   När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. Se även punkt 6 om vikten av registrering för att aktiebolaget ska kunna agera fullt ut.

   5. Anmäl och betala avgiften

   Anmäl företaget för registrering till Bolagsverket. Anmälan måste ni lämna in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

   6. Bolagsverket registrerar företaget

   Bolagsverket beslutar om registrering och företaget får då ett organisationsnummer. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

   7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

   Alla nyregistrerade aktiebolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

   Hur lång tid tar det att starta aktiebolag?

   Det tar mellan xx veckor till xx veckor att starta aktiebolag. Lite beroende på när du vill starta aktiebolag tar det olika lång tid beroende på hur mycket Bolagsverket har att göra just när du ansöker. Bolagsverkets handläggningstider varierar ganska mycket.

   Högt nyföretagande medför längre handläggningstider då man registrerar ett AB.

   Den positiva trenden med ett högt nyföretagande fortsätter. Det är kul, men då många lämnar in ärenden och årsredovisningar gör det att BV får längre handläggningstider än vanligt, de gör allt de kan för att det ska gå så snabbt som bara möjligt.

   Hur många bolag finns det i Sverige?

   Företagsregistret innehåller 2020 1 674 052 företag

   Hur många aktiebolag finns det i Sverige?

   Idag i Sverige 2020 finns det ca 617 710 aktiebolag. Ca 38 % av alla företag i Sverige är aktiebolag.

   Varför ska man köpa ett färdigt AB?

   Många som köper ett färdigt AB med F skatt och redan färdig moms gör det för att vinna tid, slippa onödig oro om att saker och ting inte registreras på rätt sätt

   Varför går ett aktiebolag i Konkurs?

   Om ett Aktiebolag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska/kommer det gå i konkurs.

   Vad händer om mitt aktiebolag går i konkurs?

   En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.  Alla aktiebolag tycker vi ska förses med en revisor, aktiebolag ska skötas efter de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Din revisor guidar dig i allt som du skall skicka in, När du ska skicka in ditt bokslut, när du ska skicka in och betala din moms mm.

   Vilket är sveriges äldsta aktiebolag?

   Världens äldsta aktiebolag är Stora Kopparbergs Bergslags AB som ägde och drev Falu Gruva under hundratals år

   Bolagsverket.se

   Hos bolagsverket hittar du mer information och kunskap om aktiebolag. Kort fakta om Bolagsverket

   Bolagsverket är en avgiftsfinansierad svensk statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer. Hos bolagsverket allt du behöver veta om vad du som juridisk person