4 sätt att lägga ner ett aktiebolag 2020

Det finns flera sätt att lägga ner ditt aktiebolag på om du inte längre vill driva verksamheten vidare. Det som framförallt skiljer de olika alternativen åt är administrations tiden och hur snabbt du får ut dina pengar ur aktiebolaget. Här har vi listat fyra stycken alternativ och vad som skiljer dem åt.

Har du några frågor om att lägga ner ett aktiebolag? Kontakta oss på Bolagsspecialisten så hjälper vi gärna till!

1. Frivillig likvidation


En likvidation innebär att aktiebolaget läggs ner genom att alla eventuella skulder i bolaget betalas, samt att eventuellt överskott delats ut till aktieägarna. Sedan kan bolagsstämman besluta att en likvidation ska göras. Aktiebolaget gör då en anmälan till Bolagsverket att de tagits beslut om frivillig likvidation.

När beslutet tagits och anmälts så utser Bolagsverket en likvidator som ska genomföra likvidationen. Den eller dessa likvidatorer ersätter alltid styrelsen och även eventuell VD i bolaget. Sedan är aktiebolaget upplöst och avvecklat när likvidatorn lagt fram slutredovisningen på bolagsstämman. Detta tar normalt mellan 6-9 månader att lägga ner ett aktiebolag genom likvidation.

Kostnaden för en frivillig likvidation betalas själv av aktiebolaget. Det tas normalt från bolagets tillgångar. Kostnaden varierar från fall till fall. Det beror bland annat på aktiebolaget storlek samt omfattningen på likvidationen. Den fasta avgiften till Bolagsverket för själva anmälan och kallelse på borgenärer finns alltid på Bolagsverkets hemsida under ”Likvidationer”.

Den aktuella avgifter ligger på 1725 kronor i bara startavgifter. Utöver denna avgift tillkommer även kostnaden för likvidator. Hur mycket den tar betalat varierar och därför kan inte några exakta kostnader ges förutom Bolagsverkets fasta kostnader.

2. Snabbavveckling

För den som vill lägga ner sitt aktiebolag så snabbt som möjligt är en snabbavveckling det absolut snabbaste sättet att göra det på. Då säljs aktiebolaget till en aktör som direkt avvecklar ägarna som juridiska personer. Hela styrelsen byts ut, namn och adress på bolaget ändras och de tidigare ägarna blir direkt fria från allt juridisk ansvar. Även deklaration, skatter och eventuella avgifter blir garanterat korrekt hanterade.

Vid en snabbavveckling får säljaren eventuella tillgångar i aktiebolaget utbetalda inom 3-5 bankdagar.

Efter en snabbavveckling så likvideras inte bolaget. Istället säljs det vidare som ett tomt lagerbolag, baserat på överenskommelse mellan båda parterna. Väljer du att gå med på att sälja bolaget vidare, så säljs organisationsnumret vidare till en eventuell köpare som inte vill lägga tid på att starta ett aktiebolag helt från grunden. Observera att det endast är organisationsnumret som lever vidare vid försäljning. Alla andra uppgifter i bolaget är garanterat ändrade. Detta skriver parterna avtal om.

3. Fusion/delningEn fusion innebär att samtliga tillgångar och skulder i aktiebolaget tas över av ett eller flera andra bolag. Sedan upplöses aktiebolaget utan likvidation.

Processen vid en fusion börjar med att styrelsen först upprättar en gemensam fusionsplan. Sedan måste aktiebolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket för att verkställa fusionsplanen. Innan detta måste även kända borgenärer underrättas. När tillståndet sedan är registrerat upplöses dotterbolaget.Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader.
4. Konkurs

Om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder och har betalningsproblem som inte är tillfälliga så ska det sättas i konkurs. En konkurs av ett aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder i den mån det går.

Beslut om konkurs måste fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt säte.

Aktiebolaget eller en person/företag som företaget har en skuld till kan ansöka om konkurs till tingsrätten. Mer om hur processen går till vid en konkurs finns att läsa hos Bolagsverket.