3 tips för effektivare lönehantering

3 tips för effektivare lönehantering

3 tips för effektivare lönehantering

Lönehantering kan ofta kräva en hel del handpåläggning och administrativ tid. Genom att effektivisera administrationen kan du lägga tid på det som genererar inkomster istället. Bra för både dig och personalen! Här är 3 tips för en effektivare lönehantering.

1. Undvik manuell handpåläggning

Hantering av lön är ofta väldigt tidskrävande för administrationen. Det första du bör se över för en smidig lönehantering är att få bort manuell handpåläggning. Använd istället ett försystem som hanterar tidregistrering och avvikelser. Detta kommer inte bara spara administrativ tid, utan även minska felinmatningar som sker vid manuellt arbete.

Försystemet hjälper både chefer och personal att hålla koll på regelverk som lag- och kollektivavtal. Det kan även hjälpa dig med andra moduler, såsom reseräkningar, schemaplanering och rapporthantering.

För att hitta en komplett arbetsgång ska du välja ett försystem för registrering av tid och avvikelser för anställda som kan integreras med ditt löneprogram. Detta ger dig möjlighet att via få knapptryck överföra information via fil mellan era program.

2. Ha tydliga riktlinjer

För att personalen ska veta vad som gäller på er arbetsplats är det viktigt för dig som ansvarig att vara tydlig med organisationens regler. Förklara exempelvis hur löneprocessen ser ut – att varje anställd sköter sin egen tidrapport med ett fast datum då den ska vara klar för attest och på så sätt möjliggöra att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Tydliga riktlinjer minskar de frågor som ständigt dyker upp hos personalen, och frigör mycket administrativ tid. Informationen kan stå med redan i anställningsavtalet, eller varför inte införa en personalhandbok som bland annat innehåller dessa riktlinjer?

3. Våga delegera ansvar

Med hjälp av tydliga riktlinjer kan du ge dina anställda förtroendet att själva rapportera sin tid. Om tidredovisningen är integrerad i ert löneprogram sköter dina anställda i princip all registrering som krävs för ett underlag till löneutbetalningen. På så sätt förenklar du inte bara administrationen, du ger även de anställda eget förtroende vilket i framtiden kommer att påverka ert arbetsmiljöarbete positivt. Den kanske största faktorn varje individ kräver för att prestera på sin arbetsplats är just att känna förtroende samt möjlighet att påverka. Att delegera ansvar kan därför ha större betydelse och ge andra effekter än att bara minska administrationen.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.