3 sätt att avveckla ditt aktiebolag

3 sätt att avveckla ditt aktiebolag

3 sätt att avveckla ditt aktiebolag

Vill du inte längre driva ditt aktiebolag? Här går vi igenom 3 sätt att avveckla ett bolag och listar för- och nackdelar med respektive alternativ.

Likvidation

Ett aktiebolag kan själv välja att träda i likvidation (frivillig likvidation). Det första som sker är att beslut om att bolaget ska gå i likvidation fattas på en bolagsstämma, samt förslag på likvidator. Denne ersätter styrelsen och den verkställande direktören och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Fördelar: Om det fanns revisionsberättelse med senaste årsredovisning finns möjligheten att du själv som ledamot kan vara likvidator. Då behåller du kontrollen själv och kan ta tid att tänka över vissa beslut.

Nackdelar: Tar cirka sju månader att genomföra.

Fusion

Det finns olika typer av fusioner men fusion av helägt dotterbolag är den mest förekommande. Det innebär att dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderbolaget. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation.

Fördelar: Tar tre månader att genomföra och går därmed snabbare än en likvidation.

Nackdelar: Måste finnas ett moderbolag som kan ta över tillgångar och skulder.

Snabbavveckling

Vid en snabbavveckling betalar man av bolagets skulder så att man får ett aktiebolag som enbart består av pengar på ett konto. När detta är gjort kan man sälja bolaget för snabbavveckling. Då får man som ägare genast ut pengarna som företaget är värt minus en avgift som köparen tar för att avsluta bolaget genom fusion eller likvidation.

Fördelar: Enkelt (någon annan ansvarar för och hanterar bolaget under avvecklingen) och du får snabbt ut pengarna.

Nackdelar: Kan ge mindre pengar än likvidation.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.