Starta aktiebolag med Bolagsspecialisten

Starta aktiebolag med Bolagsspecialisten

Starta aktiebolag med Bolagsspecialisten

 

Så går det till att starta att aktiebolag

  1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktier
  3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver
  4. Skriv under stiftelseurkunden
  5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  6. Bolagsverket registrerar företaget

1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag. Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

2. Teckna och betala aktier

Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

Du kan betala aktierna genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 50 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver

Din bank ordnar de banktjänster du som företagare behöver. De ska också ta fram ett bankintyg på svenska som du ska skicka till Bolagsspecialisten. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt. När du använder vår e-tjänst på verksamt.se för att starta aktiebolaget, kan de flesta banker lämna bankintyget direkt i e-tjänsten genom att kontaktpersonen på banken skriver under det med sin e-legitimation. Men det går också bra att skicka in bankintyget på papper.

4. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat. Se även punkt 6 om vikten av registrering för att aktiebolaget ska kunna agera fullt ut.

5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsspecialisten

Anmäl företaget för registrering till Bolagsspecialisten. Anmälan måste ni lämna in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

6. Bolagsspecialisten registrerar företaget

Bolagsspecialisten beslutar om registrering och företaget får då ett organisationsnummer. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av ditt företagsnamn är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som ditt företag, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när ditt företagsnamn har blivit registrerat av Bolagsspecialisten.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.